Valdote tūkstančius asmens duomenų? Nepamirškite veiklos įrašų

2023 gruodžio 08 d. 11:07

Valdote šimtus, o gal tūkstančius asmens duomenų, o kur dar tvarkingai pildomi veiklos įrašai? Juk jūs, kaip atsakingas duomenų valdytojas, turite pareigą kiekvieną asmens duomenų tvarkymo veiklą (operaciją) įforminti atskiru veiklos įrašu. Jame pateikiama pagrindinė informacija apie asmens duomenų tvarkymą atskirais asmens duomenų tvarkymo tikslais. Taigi, kas turi būti nurodoma veiklos įraše? Teisininkės A. Grikienytės-Murašovos komentaras.

Veiklos įraše pateikiama tokia informacija, kaip:
•       duomenys apie duomenų valdytoją;
•       duomenų tvarkymo tikslai bei teisinis pagrindas;
•       duomenų subjektų kategorijos ir jų aprašymas;
•       asmens duomenų kategorijos ir jų aprašymas;
•       duomenų gavėjų kategorijos;
•       trečiosios valstybės ar tarptautinės organizacijos pavadinimas, taikomos apsaugos priemonės (kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją);
•       asmens duomenų saugojimo, ištrynimo terminai (kai įmanoma);
•       techninių ir organizacinių priemonių aprašymas (kai įmanoma);
•       kita papildoma informacija (atsakingas skyrius/asmenys, duomenų tvarkytojai, ar atliktas interesų vertinimo testas ir kt.).

Jūsų pačių patogumui siūlome reguliariai atnaujinti veiklos įrašus ir išsaugoti visas ankstesnes veiklos įrašų versijas tam, kad prireikus, būtų tinkamai įgyvendintas atskaitomybės principas.

Veiklos įrašų rekomenduojamą formą galite rasti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos patvirtintoje 2018-06-20 dienos Rekomendacijoje dėl duomenų tvarkymo veiklos įrašų. O jeigu reikia pagalbos, kreipkitės į mūsų komandą.

#ADER #Law #BDAR

image

Nuotr.: unsplash