Mūsų paslaugos

Teikiame viešosios bei privatinės teisės paslaugas, sprendžiame verslo bei administracinėje sferoje kylančias problemas, atstovaujame klientams santykiuose su verslo subjektais, viešojo administravimo institucijose, teismuose.

Be viešosios bei privatinės teisės esame turizmo teisės ekspertai, besispecializuojantys šioje
srityje daugiau kaip 15 metų.

Rengiame ir spausdiname mokslinius ir praktinius straipsnius aktualiais teisės taikymo ir
aiškinimo klausimais, dalyvaujame teisės aktų rengimo ir tobulinimo darbo grupėse.

Teisinės paslaugas teikiame lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų kalbomis.

Viešoji teisė

Teikiame operatyvias ir kokybiškas paslaugas viešojo administravimo srityje, sukauptų žinių ir patirties dėka, rūpinamės klientų interesais viešajame sektoriuje, taip pat atliekame prevencinius veiksmus, apsisaugojant nuo galimų konfliktinių situacijų, o joms kilus, padedame spręsti problemas tiek viešojo administravimo institucijose, tiek teismuose.

Privatinė teisė

Derindami praktines ir teorines žinias, domėdamiesi rinkos aktualijomis ir klientų vykdomos veiklos ekonominiais aspektais, padedame klientams įgyvendinti jų tikslus. Pasižymime teisinių paslaugų efektyvumu ir našumu. Ypatingą dėmesį ir patirtį skiriame teisines paslaugas teikdami transporto, statybos bei draudimo sektoriaus subjektams.

Turizmo teisė

Esame viena iš nedaugelio advokatų kontorų, kuri daugiau kaip 15 metų specializuojasi turizmo teisėje. Aktyviai dalyvaujame turizmo santykių teisėkūroje, mokymuose, rengiame straipsnius ir pranešimus. Per šį laikotarpį įgijome unikalių žinių bei patirties, reikalingos įgyvendinant tiek turistų, tiek turizmo paslaugų teikėjų interesus.

Ader

Pasikalbėkime

Jūsų pageidavimu, papildomos ir jums aktualios informacijos kontoros kompetencijos bei praktikos klausimais, mielai galėtume suteikti susitikimo metu.