Skrydis atšauktas ar atidėtas? (SUP)RASK skirtumus

2024 sausio 30 d. 10:00

Užsiregistravote išsvajotam atostogų skrydžiui ir atvykus į oro uostą paaiškėjo, kad skrydis atidedamas. O gal atšaukiamas? Koks šių sąvokų skirtumas ir ką turite žinoti? Kelionių advokato E. Rusino komentaras.

ES Teisingumo teismas ką tik dar kartą išaiškino, jog atšaukti skrydžiai ir atidėti skrydžiai yra dvi visiškai skirtingos skrydžių kategorijos. Ir kompensacijų klausimas sprendžiamas skirtingai.

Tais atvejais, kuomet keleiviai sužino apie skrydžio atidėjimą 3-ims ar daugiau valandų, norėdami pretenduoti į nurodyto dydžio kompensaciją, privalo laiku atvykti į oro uostą. Tiksliau, pas skrydį vykdančio oro vežėjo antžeminio aptarnavimo atstovus, kad būtų nuskraidinti į numatytą paskirties vietą, net ir tuo atveju, jei prieš atvykdami į oro uostą jau užsiregistravo internetu.

Praktikoje pasitaiko tokių situacijų, kuomet keleiviai sužinoję iš avialinijų, jog skrydis bus atidėtas 3-ims ar daugiau valandų, neatvykdavo į oro uostą registruotis skrydžiui, tačiau, nepriklausomai nuo to, kreipdavosi į oro vežėją, prašydami išmokėti jiems priklausančią kompensaciją: 250, 400 ar 600 eurų, priklausomai nuo suplanuoto skrydžio atstumo.

Jeigu skrydis atšaukiamas, keleiviai turi galimybę rinktis kaip ir atsisakius vežti, t. y. arba atgauti visą už bilietą jį perkant sumokėtą kainą, arba keliauti kitu maršrutu panašiomis kelionės sąlygomis kitu, patogiu, laiku ir t.t. Ir, jei keleivių avialinijos neinformavo laiku, jie turi gauti pinigines kompensacijas.

Aviakompanija neprivalo mokėti piniginių kompensacijų, jei įrodo, kad skrydžio atšaukimas įvyko ne dėl jos kaltės, o dėl ypatingų aplinkybių (politinės padėties, oro sąlygų, techninių nesklandumų, saugumo problemų ir pan.), kurių nebuvo galima išvengti.

Minėtas Teisingumo teismo išaiškinimas dar kartą nurodo pačios kompensacijos paskirtį. Tai standartizuota satisfakcija už nepatogumus, kylančius oro uoste, kaip antai komforto trūkumas ar laikinas negalėjimas pasinaudoti paprastai prieinamomis ryšio priemonėmis.

Visas išaiškinimas čia: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=282069&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5215040

#kelioniuadvokatas #ADER #TourismLaw

image

Nuotr.: unsplash