Patirtis ES Teisingumo teisme – Generalinio advokato išvados

2023 rugsėjo 25 d. 15:24

Birželį ES Teisingumo teisme Ader advokatui E. Rusinui teko pristatyti mūsų atstovaujamą bylą, dėl kurios kreipėsi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, ir kuris aktualus visoms ES valstybėms narėms. Primename, kad byloje buvo sprendžiami klausimai, susiję su turisto teise nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį, jei kelionės tikslo vietoje atsiranda ypatingų aplinkybių.

Po 3 mėnesių gavome Generalinio Advokato išvadą, kurioje skelbiama:

  • tam, kad būtų laikoma, jog „kelionės tikslo vietoje arba visiškai greta atsirado neišvengiamos ir nepaprastos aplinkybės“ nėra būtinas oficialus valstybės institucijų įspėjimas susilaikyti nuo nebūtinų kelionių ar kelionės tikslo šalies priskyrimas rizikos zonai. Tačiau nacionaliniai teismai gali atsižvelgti į oficialius įspėjimus;
  • didelį „neišvengiamų ir nepaprastų aplinkybių“ poveikį kelionės paslaugų paketo sutarties vykdymui galima nustatyti ne tik tada, kai yra neįmanoma įvykdyti sutartį, bet ir tada, kai dėl jo kyla didelė rizika keliautojų sveikatai ir saugumui. Didelio poveikio sutarties vykdymui vertinimas priklauso nuo nutraukiant sutartį atliekamo šio didelio poveikio atsiradimo tikimybėsex ante vertinimo, o jį atlieka vidutinis keliautojas, kuris yra „pakankamai informuotas, protingai pastabus ir nuovokus“;
  • keliautojo teisei nutraukti sutartį, nemokant sutarties nutraukimo mokesčio turi įtakos tai, kad aplinkybės, kuriomis remiasi keliautojas, jau buvo atsiradusios arba bent jau pagrįstai numatomos, sudarant kelionės paslaugų paketo sutartį, išskyrus atvejus, kai nuo sutarties sudarymo iki jos nutraukimo momento šios aplinkybės, taip pat keliautojo supratimas apie jas ir jų sukeliamas pasekmes labai pasikeičia;
  • siekiant įvertinti didelį poveikį kelionės paslaugų paketo sutarties vykdymui, dėl kurio atsirado teisė nutraukti sutartį, nemokant sutarties nutraukimo mokesčio, reikėtų atsižvelgti į padėtį kelionės tikslo vietoje ar visiškai greta, taip pat į padėtį išvykimo vietoje ir su kelione susijusiuose tarpiniuose taškuose, įskaitant su kelione atgal susijusius taškus.

Generalinio Advokato išvada Teisingumo Teismo teisėjams nėra privaloma, tačiau dažniausiai į ją atsižvelgiama. Laukiame Teisingumo Teismo sprendimo šioje byloje.

#kelioniuadvokatas #ADER #TourismLaw