Namų darbai kelionių organizatoriams

2023 rugsėjo 19 d. 18:40

Esate kelionių organizatorius, kuris savo klientams parduoda kelionių paketus? Dėmesio, svarbi informacija jums. Komentuoja kelionių advokatas Edmundas Rusinas.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas rugsėjo 14d. byloje C-83/22 priėmė prejudicinį sprendimą, kuriuo pateikė išaiškinimą, aktualų keliautojams, įsigyjantiems iš kelionių organizatorių organizuotos turistinės kelionės paketus. Jame dar labiau stiprinamas ir taip aukštas vartotojų apsaugos lygis:

·      Nors Kelionių direktyvos 5 str., kuriame įtvirtinta privalomai suteiktina ikisutartinė informacija, nėra nurodyta, jog keliautojai privalo būti informuoti apie jų teisę atsisakyti nuo sutarties, nemokant sutarties nutraukimo mokesčio, jei kelionės tikslo vietoje atsiranda neišvengiamų ir neparastų (ypatingų) aplinkybių, tačiau tokia kelionių organizatorių pareiga seka iš privalomos standartinės informacijos formos, kuri privalomai ikisutartinių santykių metu turi būti įteikiama keliautojui. Tokiu būdu, Teisingumo Teismas dar kartą pažymėjo standartinės informacijos formos privalomumą ir joje įtvirtintų teisių svarbą.

·      Nacionalinis teismas, nagrinėdamas bylą, kurioje keliautojas prašo priteisti mažesnę sumą nei pagal galiojantį teisinį reguliavimą galėtų prašyti, negali savo iniciatyva priteisti keliautojui didesnės sumos (visos kelionės kainos), tačiau teismas turi teisę išaiškinti keliautojui apie jo teises dėl visos kelionės kainos grąžinimo ir leisti tikslinti teisinį reikalavimą. 

Todėl savo pačių labui pasiruoškite namų darbus:

1.       Įvertinkite, ar organizuotos turistinės kelionės sutarties sąlygos atitinka standartines sąlygas ir Kelionių direktyvos reikalavimus.

2.       Ikisutartinių (!) santykių metu keliautojams įteikite standartinę informacijos formą su pagrindinėmis keliautojų teisėmis.

3.       Tiek organizuotos turistinės kelionės sąlygose, tiek standartinėje informacijos formoje nurodykite visas keliautojų teises, kurios įtvirtintos Kelionių direktyvoje, priešingu atveju, keliautojo teisės bus pažeistos, su iš to kylančiomis teisinėmis pasekmėmis.

Linkime sklandaus darbo ir, jei prireiks mūsų pagalbos – www.ader.lt

#kelioniuadvokatas #ADER #TourismLaw

image

Nuotr.: unsplash