Kuo gali padėti mediacija, susidūrus su smurtu artimoje aplinkoje?

2024 balandžio 17 d. 10:00

Lietuvoje, sprendžiant šeimos ginčus, dažnai siūloma mediacija, kaip būdas abiem pusėms rasti priimtiniausius sprendimus. Tais atvejais, kai besiskiriančioje šeimoje patiriamas smurtas, mediatoriui būtinos specifinės – psichologinės – žinios bei įgūdžiai, atpažįstant smurto apraiškas ir ieškant medijuojamo ginčo sėkmingo išsprendimų būdų. Visų šių žinių Advokatė A. Grikienytė-Murašova sėmėsi „Mediacijos taikymas ginčuose tarp smurto artimoje aplinkoje patyrusio ir smurtavusio asmenų“ mokymuose.

Lietuvos statistika rodo, kad artimoje aplinkoje vis daugiau smurto atvejų, tarp kurių yra ir jautriausi asmenys – nepilnamečiai vaikai. Kaip bebūtų liūdna, bet nepilnametis vaikas, stebintis smurtą artimoje aplinkoje, patiria tokias pat neigiamas pasekmes, kaip ir vienas iš tėvų, prieš kurį smurtaujama.

Mokymuose, kurie surengti įgyvendinant projektą „Teisingumo grandinės darbo kokybės gerinimas ir kompetencijų stiprinimas, siekiant apsaugoti smurto šeimoje ir dėl lyties aukas“, sėmėmės tiek teorinių, tiek praktinių žinių, atpažįstant smurtą artimoje aplinkoje bei išanalizuoti smurtą patyrusių ir smurtavusių asmenų ypatumus.

Mokymai suteikė galimybę kritiškai pažvelgti į visuomenėje gajus stereotipus apie moters ir vyro vaidmenis ir jų galios pasiskirstymą (moterys yra silpnesnės nei vyrai etc.) ir parodė, jog mediacijos procese būtinas objektyvus vertinimas išeinant iš šių stereotipų ribų. Ne mažiau svarbu ne tik atpažinti smurtą, bet ir suprasti smurtinį elgesį lemiančias priežastis bei pasiūlyti smurtą patyrusiam asmeniui įvairias pagalbos priemones, iš kurių svarbiausia – psichologinė pagalba.

Įgytos žinios neabejotinai turės ypatingą svarbą susidūrus su smurto artimoje aplinkoje apraiškomis tiek advokatės veikloje, tiek mediacijos taikyme praktiniu aspektu.

#ADER #Law #mediacija

 

image