Praėjusią vasarą, liepos 1 d., įsigaliojo taip vadinama naujoji kelionių direktyva, kurios nuostatos yra perkeltos į nacionalinę teisę. O šių metų vasarį įsigaliojo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos priimtos standartinės organizuotos turistinės kelionės sutarties sąlygos bei informacijos teikimo turistams formos.

image

FOTO: DELFI / KAROLINA PANSEVIČ

Pasidomėti prieš perkant

elionę įsigyti tik iš patikimų kelionių organizatorių. Nesivilioti vien pigiomis kainomis ar nerealiais pasiūlymais. Jei perkate kelionę iš mažiau žinomo kelionių organizatoriaus – surinkti kuo daugiau ir išsamesnės informacijos apie turizmo paslaugų teikėją, jo turimą prievolių įvykdymo užtikrinimą, draudimo bendrovę ar finansų įstaigą, kuri suteikusi užtikrinimo priemones.

Informacija apie prievolių užtikrinimo sumą ir jų teikėją privalo būti nurodyta organizuotos turistinės kelionės sutartyje. Detalią ir tikslesnę informaciją Jums gali suteikti kelionių pardavimo agentas ar pats kelionių organizatorius.

Skirtingas apsaugos lygis

Prieš įsigyjant gerai susipažinti su turizmo produkto turiniu. Nuo to kokios formos pirkinys – ar tai organizuota turistinė kelionė, ar susijusių paslaugų rinkinys, ar pavienės turizmo paslaugos, nuo to priklauso koks turisto teisių apsaugos lygis priklausys.

Tik organizuotos turistinės kelionės atveju turistas įgyja privalomą prievolių įvykdymo užtikrinimo apsaugą. Susijusių paslaugų rinkinio pardavimo atveju kelionių pardavimo agentas privalo būti apsidraudęs nuo jo paties galimo nemokumo. O pavienių turizmo paslaugų pardavimo atveju privaloma apsauga dėl paslaugų teikėjų nemokumo neįgyjama.

image

Edmundas Rusinas | FOTO: DELFI / KIRIL ČACHOVSKIJ

Teks kitur ginti savo teises

Po naujausių įstatymo pakeitimų reiktų žinoti, jog nuo šiol perkant organizuotos turistinės kelionės paslaugas iš kitų ES valstybių atsakingu prieš turistą tampa užsienio kelionių organizatorius. Dėl to iškilus nemalonumams visas pretenzijas teks teikti ir nagrinėti kelionių organizatoriaus įsisteigimo valstybėje.

O perkant kelionę iš Lietuvoje veikiančių organizatorių prieš tai rekomenduojama susipažinti su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos puslapyje skelbiamu sąrašu. Šiame sąraše nurodyta visi teisėtai veikiantys ir turintys prievolių įvykdymo užtikrinimo apsaugą kelionių organizatoriai.