Keičiasi LR Asmens duomenų įstatymas – kam pasiruošti?

2024 gegužės 31 d. 8:57

Ieškodami kandidatų ar priimdami žmones į darbą, tikriausiai esate susidūrę su jų teistumu? Be abejo, ne visi pretendentai į jūsų siūlomą darbo vietą turi pateikti duomenis apie šią savo praeities pusę, tačiau kai kurios pareigos to reikalauja. Pažiūrėkime, ką apie tai sako nuo liepos 1 dienos įsigaliosiantys LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimai, susiję su pretenduojančio eiti pareigas arba atlikti darbo funkcijas, ir/ar darbuotojo teistumo duomenimis. Advokatė A. Grikienytė-Murašova komentuoja, kokiais atvejais galėsite tvarkyti šiuos duomenis:

  • jei tai būtina, siekiant teisėtų darbdavio interesų, išskyrus atvejus, kai darbuotojų interesai yra viršesni už darbdavio interesus (žr. žemiau);
  • kad būtų įvykdyta teisinė prievolė patikrinti, ar asmuo atitinka įstatymuose ir įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Kitaip tariant, konkretus teisės aktas turi įtvirtinti atitinkamą darbdavio pareigą.

Pirmuoju atveju, reikės atlikti šiuos paruošiamuosius veiksmus:

  • paruošti teisėtų interesų vertinimą ir raštu parengti vertinimo ataskaitą (konsultuojantis su duomenų apsaugos pareigūnu, jei jis paskirtas);
  • patvirtinti ir paskelbti įmonės ar organizacijos interneto svetainėje pareigų,kurias einančiam asmeniui keliamas reikalavimas būti neteistam už tam tikras nusikalstamas veikas, arba darbo funkcijų, kurias atliekančiam asmeniui keliamas šis reikalavimas, sąrašą, nurodant nusikalstamas veikas, už kurias toks asmuo turi būti neteistas;
  • galima tvarkyti teistumo duomenis tik to kandidato, pretenduojančio eiti pareigas, ir/ar darbuotojo, kurio funkcijos įtrauktos į sąrašą;
  • duomenis apie teistumą jums turės pateikti pats kandidatas, pretenduojantis eiti pareigas ir/ar darbuotojas.

#ADER #Law #BDAR

image

Nuotr.: pexels