Kaip tinkamai paruošti asmens duomenų tvarkymo sutartį pagal standartines sutarčių sąlygas?

2023 spalio 18 d. 16:58

Siekdama asmens duomenų valdytojams ir tvarkytojams padėti įgyvendinti BDAR reikalavimus Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija yra patvirtinusi standartines sutarčių sąlygas* asmens duomenų tvarkymo sutartyse. Tačiau, ruošiant tokias sutartis, dažnai iškyla klausimų dėl sąlygų pildymo ir/ar naudojimo apimties. Komentuoja advokatė Akvilė Grikienytė-Murašova.

Štai keli praktiniai aspektai:

  • standartinės sutarčių sąlygos yra taikomos tik reglamentuojant teisinius santykius tarp duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo (bet ne tarp atskirų duomenų valdytojų etc.);
  • standartinės sutarčių sąlygos nėra privalomos duomenų valdytojui. Todėl jis yra laisvas nuspręsti, ar ruošiant asmens duomenų tvarkymo sutartį, remtis standartinėmis sutarčių sąlygomis. Jei jomis remsitės, šių sąlygų nuostatos negali būti keičiamos, išskyrus tas sąlygas, kurios pildomos pasirinktinai;
  • standartinių sutarčių sąlygas galite įtraukti į platesnės apimties asmens duomenų tvarkymo sutartį ar kitą su duomenų tvarkytojų pasirašomą sutartį (paslaugų teikimo sutartį, bendradarbiavimo sutartį ar kt. etc). Bet kuriuo atveju, rekomenduojame atidžiai įsivertinti, kad ruošiamos sutarties nuostatos neprieštarautų standartinių sutarčių sąlygų nuostatoms.

*sąlygas galite rasti čia: https://vdai.lrv.lt/lt/naujienos/patvirtintos-standartines-sutarciu-salygos-igyvendinant-bendraji-duomenu-apsaugos-reglamenta/

  #ADER #Law #BDAR

image

Nuotr.: unsplash