Kaip nepasiklysti asmens duomenų apsaugos taikymo labirintuose?

2024 sausio 25 d. 18:01

Teisėtumas, skaidrumas, sąžiningumas ir kiti asmens duomenų apsaugos principai jums padės nepaklysti BDAR labirintuose. Lyg ir visi esame apie juos girdėję, tačiau, ką šie principai reiškia praktiškai? Tam, kad BDAR taikymas bendrovėje būtų sklandus ir atitiktų galiojantį teisinį reglamentavimą, panagrinėkime principus iš arčiau, advokatės A. Grikienytės-Murašovos komentaras:

· atskaitomybės principas įpareigoja jus būti aktyviais, įrodant (taip pat, sugebėti įrodyti) atitiktį BDAR, kitų principų įgyvendinimą (pavyzdžiui, taikant organizacines ir technines priemones, priimant ir įgyvendinant asmens duomenų apsaugos taisykles ir kt. susijusius dokumentus, tvarkant veiklos įrašus, fiksuojant saugumo pažeidimus ir kt.);

· teisėtumo principas įpareigoja asmens duomenis tvarkyti remiantis bent viena BDAR įtvirtinta teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga (pavyzdžiui, duomenų subjekto sutikimu; sutarties su duomenų subjektu vykdymu, teisine prievole ir kt.);

· sąžiningumo principas įpareigoja tvarkyti asmens duomenis sąžiningai, t.y., asmuo turi gauti teisingą informaciją apie jo asmens duomenų tvarkymą;

· skaidrumo principas įpareigoja asmeniui pateikti informaciją (pavyzdžiui, privatumo politikoje ar pranešime) apie tai, kaip asmens duomenys renkami, naudojami, kokiu tikslu, mastu tvarkomi ir pan.;

· tikslo apribojimo principas įpareigoja asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais, teisėtais tikslais;

· duomenų kiekio mažinimo principas įpareigoja tvarkyti tik tuos asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių asmens duomenys tvarkomi;

· tikslumo principas, kurį įgyvendinant asmens duomenys turi būti tikslūs ir, esant poreikiui, atnaujinami;

· saugojimo trukmės apribojimo principas įpareigoja asmens duomenis saugoti ne ilgiau nei būtina pasiekti tikslus, kuriais yra tvarkomi asmens duomenys;

· vientisumo ir konfidencialumo principas įpareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą.

Platesne informacija apie kiekvieną iš šių principų pasidalinsime sekančiuose pranešimuose. Laukite žinių!

#ADER #Law #BDAR

image

Nuotr.: unsplash