Jūs namo grįžote, o apdrausti lagaminai – ne. Ar jums priklauso kompensacija?

2024 kovo 05 d. 10:00

Iš užsienio grįžusios šeimos lagaminai atkeliavo tik po 2 savaičių. Bankas, kurio kreditine kortele buvo apdraustas bagažas, nesutinka mokėti kompensacijos, nes, jo teigimu, buvo vykstama ne į užsienį, o namo, todėl išmokos nepriklauso. Ko, tokiu atveju, gali tikėtis šeima? Kelionių advokato E. Rusino komentaras.

Vienas iš galimų ir dažnai pakankamai efektyvių būdų apsisaugoti nuo kelionės metu galinčių įvykti nesklandumų yra kelionės draudimas, kuris apima ir bagažo draudimą. Ko gero, visi Lietuvos Respublikoje kelionių draudimą teikiantys draudikai draudimo taisyklėse kaip draudiminį įvykį yra įtvirtinę sąlygą, jog dėl bagažo dingimo ir/ar vėlavimo išmoka mokama tik tais atvejais, kuomet bagažas nepristatytas/pavėluotai pristatytas į kelionės tikslo vietą ir kaip nedraudiminį numato įvykį, kai bagažas vėluoja arba neatvyksta grįžtant į Lietuvą ar kitą draudėjo gyvenamąją vietą.

 Ši aplinkybė grindžiama tuo, kad draudikas siekia apsaugoti apdraustojo interesus kelionės tikslo vietoje, kuomet į kelionės tikslą nuvykęs asmuo negali naudotis poilsiui ar darbui reikalingomis priemonėmis (pvz., kompiuteriu, slidinėjimo įranga ir pan.) ir dėl to patiria nepatogumų.

 Jeigu iš draudimo sąlygų nėra aišku, kad bagažo draudimo apsauga galioja, tik vykstant į paskirties, t.y. kelionės tikslo vietą, sutarties sąlygos aiškinamos silpnosios sutarties šalies – vartotojo naudai. Tačiau, kaip taisyklė, Lietuvos draudikai draudimo taisyklėse aiškiai išskiria draudiminius (kelionė į paskirties vietą) ir nedraudiminius (kelionė į Lietuvą ar kitą apdrausto asmens gyvenamąją vietą) įvykius. Todėl visais atvejais rekomenduojama prieš sudarant tiek kelionės, tiek bet kurios kitos rūšies draudimo sutartį, susipažinti su esminėmis draudimo sąlygomis, visų pirma, draudžiamųjų ir nedraudžiamųjų įvykių sąrašu. Taip pat reikia žinoti ir tai, kad draudimo produktą įsigyjantis asmuo gali kreiptis į draudiką su pasiūlymu dėl specialių ir jam aktualių sąlygų pritaikymo.

 Tarp draudiko ir vartotojo kilusius ginčus neatlygintinai nagrinėja Lietuvos bankas, vadovaudamasis Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklėmis.

Keliautojams taip pat reikia žinoti ir tai, jog, nepriklausomai nuo to, kad kelionių draudimo sąlygose bagažo dingimas/vėlavimas grįžtant į Lietuvą numatytas kaip nedraudiminis įvykis, pati subjektinė teisė reikalauti dėl to patirto žalos atlyginimo nedingsta ir gali būti realizuojama, keleiviui kreipiantis tiesiogiai į faktinį skrydžio vykdytoją.

#kelioniuadvokatas #ADER #TourismLaw

image

Nuotr.: unsplash