Į ką būtina atkreipti dėmesį, vykdant viešųjų vietų vaizdo stebėjimą?

2024 birželio 26 d. 9:31

Viešose vietose įrengtos kameros stebi mūsų gyvenimą, kad jaustumėmės saugesni. Kasdien filmuojant, gaunami tūkstančiai asmens duomenų, kurie turi būti tinkamai tvarkomi: nuo teisinio pagrindo tokiems veiksmams atlikti ir specialaus žymėjimo, kad „esate filmuojami“ iki gausybės filmuotos medžiagos sisteminimo ir duomenų saugojimo terminų. 

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) ką tik patikrino savivaldybių administracijų viešųjų vietų stebėjimą. Pagal tai advokatė A. Grikienytė-Murašova pateikia pagrindines rekomendacijas, galinčias užkirsti kelią BDAR pažeidimams ateityje:

·      būtina persižiūrėti asmens duomenų tvarkymo vaizdo stebėjimo priemonėmis teisėtumo pagrindą, renkamų duomenų apimtis, saugojimo terminus, taip pat atitinkamai atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimo reviziją;

·      imtis būtinų priemonių tam, kad būtų sumažintas renkamų asmens duomenų kiekis (vaizdo stebėjimo kameros nukreipiamos tik į stebimą objektą, įvedami filtrai, nenaudojamos vaizdo stebėjimo kameros funkcijos, kurios nėra būtinos etc.);

·      užtikrinti tinkamą asmens duomenų subjektų informavimą (iškabinant tinkamai parengtus informacinius užrašus etc.);

·      atsakingai pasirinkti asmens duomenų tvarkytojus ir įforminti sutartinius santykius rašytine asmens duomenų tvarkymo sutartimi.

Detalesnę informaciją rasite VDAI naujai paskelbtoje Patikrinimų rezultatų apibendrinimo ataskaitoje: https://vdai.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2024/6/BKPUtSPWRnE.pdf

#ADER #Law #BDAR

image

Nuotr.: pexels