Esate bendri duomenų valdytojai? Nepamirškite tinkamai įforminti teisinių santykių

2023 lapkričio 07 d. 10:35

Vykdote bendrą projektą/teikiate paslaugas su kita bendrove ir dalinatės asmens duomenimis? Tačiau, ar tinkamai įforminote teisinius santykius BDAR kontekste? Komentuoja „Ader“ advokatė A. Grikienytė-Murašova.

Nors duomenų valdytojo identifikavimas nėra sudėtingas, praktikoje dažnai kyla klausimų, kaip tinkamai nustatyti duomenų valdytojo teisinį statusą ir įforminti teisinius santykius su kitomis bendrovėmis. Bendrovės dažnai suklysta vertindamos, ar jų partneriai, su kuriais bendradarbiaujama, yra savarankiški duomenų valdytojai, ar vis dėlto abi bendrovės yra bendri duomenų valdytojai.

Primename, kad jūs, kaip duomenų valdytojas, esate laisvas nustatyti asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, t.y., nustatyti, kokiu teisiniu pagrindu ir kokiomis priemonėmis bus tvarkomi asmens duomenys. Tačiau, jeigu tai darote kartu su kita bendrove, su kuria bendradarbiaujate, esate bendras duomenų valdytojas.

Taigi jūs, kaip bendri duomenų valdytojai, turite detaliai susitarti, kaip bus tvarkomi asmens duomenys (abiejų bendrovių bendru sutarimu nustatyti asmens duomenų tvarkymo tikslai, apimtis, saugojimo terminas), duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka (kuri iš bendrovių įgyvendins duomenų subjekto teisę susipažinti su asmens duomenimis etc.), būtinos saugumo priemonės (slaptažodžiai, prieigų valdymas etc.), pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimo tvarka ir kiti šalių įsipareigojimai.

image

Nuotr.: unsplash