Dėmesio turizmo paslaugų teikėjams: nauji Europos Komisijos siūlymai

2023 gruodžio 05 d. 12:36

Daugiau teisių bei informacijos turistams ir daugiau pareigų vežėjams, tačiau aiškesnės susijusių turistinių paslaugų rinkinių ir kelionių paketų sąvokos. Nors šių ir kitų Europos Komisijos lapkričio gale pateiktų pakeitimų, susijusių su Kelionių direktyva, dar nėra, tačiau dėl principinių pasiūlymų jau apsispręsta. Kelionių advokato E. Rusino komentarai:

1. Jei kelionių organizatorius iš faktinio paslaugų teikėjo įsigyja skrydžio bilietus, kuriuos vėliau įtraukia į kelionių paketus, jam garantuojamas 7 dienų terminas už bilietus sumokėtų pinigų susigrąžinimui, avialinijoms atšaukus skrydį. Kitaip tariant, lieka 14 dienų terminas grąžinti už paketą sumokėtus pinigus turistui, prieš tai sudarant galimybę kelionių organizatoriui pačiam atgauti pinigus iš faktinį skrydį vykdančių avialinijų (reguliariųjų reisų atveju).

2. Nustatoma maksimali 25 proc. riba avansiniams mokėjimams už kelionių paketus, išskyrus tuos atvejus, kai kelionių organizatorius susiduria su situacija, pateisinančia didesnę avansinę įmoką, pvz., reikia sumokėti iš karto už skrydžio bilietus. Bet kokiu atveju, negalima iš turisto reikalauti visos kelionės kainos sumokėjimo iš karto, kai iki kelionės pradžios lieka daugiau kaip 28 dienos.

3. Turistai turės gauti dar tikslesnę informaciją apie tai, ar jų įsigytas produktas yra kelionių paketas ar ne, taip pat, kas už jį atsakingas.

4. Dėl kuponų situacija nesikeičia: įvykus krizinei situacijai, turistai kuponus galės gauti tik su jų sutikimu arba kelionių organizatorius bus įpareigotas grąžinti pinigus per 14 dienų. Lietuvoje naudojami kuponai jau turi apsaugą nuo nemokumo.

5. Bus koreguojama organizuotos turistinės kelionės ir susijusių paslaugų rinkinio sąvokos, siekiant padaryti jas paprastesnėmis ir aiškesnėmis.

6. Keičiant Skrydžių atšaukimo ir atidėjimo reglamentą, tarpininkai (prekiautojai) per kuriuos keleiviai įsigyja bilietus, turės keleivių duomenis nurodyti ir faktiniams skrydžių vykdytojams, kad, esant atšaukimui/atidėjimui, pačios avialinijos galėtų tiesiogiai informuoti keleivius.

7. Iškelta problema, kad nėra multimodalinių kelionių reglamento (kai keliauja skirtingais transporto tipais: lėktuvais, autobusais, traukiniais ir pan.), kuris bus parengtas ir kuriam norima skirti didelį dėmesį. Europos Komisijos tikslas yra mažinti deginimo emisiją, ir šis tikslas suprantamas kaip multimodalinių, o ne vien orlaivių, kelionių prioritetas.

8. Bus parengta bendra ES forma, skirta keleivių teisių pažeidimams ir kompensacijų reikalavimui. Taip siekiama supaprastinti šį procesą. Šia forma keleiviai neprivalės naudotis, galės reikalavimus reikšti ir laisva forma, bet, jei naudosis bendra forma, avialinijos negalės atsisakyti nagrinėti tokio reikalavimo ar ginčo.

9. Keleiviai turės teisę gauti visą informaciją apie skrydžius, vėlavimus, atšaukimus ir pan., nepriklausomai nuo to, kad kelionę užsakys per tarpininkus (prekiautojus). Faktiniams oro vežėjams bus nustatyta pareiga tiesiogiai informuoti keleivius apie atšaukimus, vėlavimus ir pan., nepriklausomai nuo to, kad bilietai įsigyti netiesiogiai. Tų asmens duomenų, kuriuos tarpininkas perduos faktiniam vežėjui, nebus galima naudoti kitaip, kaip tik informacijai apie eismo sutrikdymus siųsti.

Su Europos Komisijos būsimais pakeitimais susipažinti galite čia:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_6110 

#kelioniuadvokatas #ADER #TourismLaw

image

Nuotr.: unsplash