Darbuotojas išeina iš darbo – kaip tinkamai užtikrinti informacijos apsaugą?

2023 rugpjūčio 21 d. 17:39

 Nesvarbu, kaip buvo nutraukta darbo sutartis – darbdavio arba darbuotojo iniciatyva, svarbu, kad, darbuotojus išėjus, būtų apsaugota bendrovės konfidenciali informacija, pvz., klientų asmens duomenys. Žinoma, geriausia tuo pasirūpinti dar prieš priimant kolegą į darbą, prevenciškai suruošiant su tuo susijusias tvarkas ir dokumentus. Komentuoja advokatė Akvilė Grikienytė-Murašova.

Štai keli praktiniai patarimai:

  • rekomenduojame paruošti bendrovės eksploatuojamų informacinių sistemų naudotojų  teisių sukūrimo, keitimo ir panaikinimo taisykles, kitaip tariant, Prieigos kontrolės politiką. Šioje politikoje turi būti pateikiama informacija apie prieigos suteikimo, keitimo ir panaikinimo tvarką, už tai atsakingus bendrovėje asmenis ir kt.;
  • Prieigos kontrolės politika turi būti grindžiama principu „būtina žinoti”, t.y. kiekvienam darbuotojui suteikiamas tik toks asmens duomenų prieinamumo lygis, kuris yra būtinas jo darbo funkcijoms atlikti;
  • Prieigos kontrolės politikoje nurodytas atsakingas bendrovės darbuotojas turi užtikrinti, kad visos bendrovės eksploatuojamų informacinių sistemų naudotojų teisės būtų panaikintos ne vėliau kaip paskutinę iš darbo atleidžiamo darbuotojo darbo dieną bendrovėje;
  • pasirašykite su darbuotoju Susitarimą dėl konfidencialios informacijos apsaugos bei Pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį;
  • Susitarime dėl konfidencialios informacijos apsaugos rekomenduojame įvardinti, kokia informacija laikoma konfidencialia, bei įtvirtinti darbuotojo įsipareigojimą neatskleisti konfidencialios informacijos darbo sutarties vykdymo metu bei jai pasibaigus, t.y. konfidencialios informacijos apsaugos terminą, ir kt. Susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos galioja vienus metus po darbo santykių pasibaigimo, jeigu darbo sutarties šalys nesusitaria dėl ilgesnio termino;
  • Pasižadėjime saugoti asmens duomenų paslaptį įtvirtinkite darbuotojo įsipareigojimus, susijusius su asmens duomenų apsauga bei teisines pasekmes, kylančias juos pažeidus.

#ADER #Law #BDAR