Ar būtina informuoti klientus apie pokyčius versle?

2023 birželio 20 d. 8:42

Įmonių susijungimo ar įsigijimo atveju, klientų asmens duomenys gali būti perleidžiami tretiesiems asmenims, dalyvaujantiems šiuose sandoriuose. Tačiau verta pasitikrinti, ar atlikus visas būtinas teisines procedūras, nebuvo pamiršti ir kliento teisėti lūkesčiai asmens duomenų apsaugos aspektu. Priešingu atveju, nepatenkinti klientai dėl jų asmens duomenų panaudojimo gali tapti rimtu galvos skausmu.

Taigi, kaip ir kada reiktų informuoti klientus apie jų duomenų perdavimą kitai įmonei?

Pirmiausia, pagal LR akcinių bendrovių įstatymo 65 str. 1 d., būtinas viešas reorganizavimo sąlygų paskelbimas dar iki visuotinio akcininkų susirinkimo šiuo klausimu. Jau šiame pranešime rekomenduojama nurodyti, kas taps asmens duomenų valdytoju po reorganizavimo bei duomenų subjektų teises (teisę susipažinti su asmens duomenimis, teisę reikalauti ištaisyti duomenis ir kt.). Reikėtų nurodyti kontaktinius duomenis, kuriais klientas galėtų susisiekti, iškilus papildomiems klausimams dėl asmens duomenų apsaugos.

Visą šią procedūrą rekomenduojama pakartoti ir užbaigus reorganizavimo procesą, išsiunčiant klientams pranešimą su informacija apie tai, kas ir nuo kada bus asmens duomenų valdytoju, kaip bus tvarkomi asmens duomenys ir kt. Tokia informacija gali būti pateikiama ir Privatumo pranešimo forma. Svarbiausia, kad klientai laiku gautų aiškią ir išsamią informaciją ir turėtų, kur kreiptis, iškilus klausimams.

#ADER #Law #BDAR

image