Ar asmens duomenis tvarkote turėdami tam teisinį pagrindą?

2024 kovo 06 d. 10:00

Esame tikri, kad jūsų valdomus asmens duomenis tvarkote teisėtai. Jei abejojate, siūlome pasitikrinti, ar savo veikloje nenukrypstate nuo Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtinto bendrojo teisėtumo principo. Kas tai yra? Advokatės A. Grikienytės-Murašovos komentaras.

Teisėtumas reiškia, kad asmens duomenys turi būti tvarkomi, remiantis bent viena Bendrajame duomenų apsaugos reglamente  įtvirtinta teisėto asmens duomenų tvarkymo sąlyga:

  • duomenų subjekto sutikimu (vykdant tiesioginę rinkodarą ar lojalumo programą etc.);
  • sutarties su duomenų subjektu vykdymu (siekiant imtis veiksmų kliento prašymu prieš sudarant sutartį ir/ar paslaugų teikimo sutarties, pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo tikslu etc.);
  • teisine prievole, įtvirtinta konkrečiame ES ar Lietuvos Respublikos teisės akte  (Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme etc.);
  • duomenų subjekto ar kito fizinio asmens gyvybinių interesų apsauga (skubios medicinos pagalbos suteikimas nesąmoningam asmeniui etc.);
  • užduoties, viešojo intereso labui, vykdymu (teisės aktuose nustatytos užduoties vykdymas viešojo intereso labui etc.);
  • teisėtais duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesais (darbuotojų atranka į darbo vietą iki darbo sutarties sudarymo etc.).

Jei kiekvienas jūsų nustatytas asmens duomenų tvarkymo tikslas turi teisinį pagrindą, aiškiai įvardinkite jį Privatumo politikoje ir/ar Privatumo pranešime tam, kad būtų tinkamai įgyvendinti ir kiti susiję principai (sąžiningumas ir skaidrumas). Bet apie šiuos principus – kitą kartą.

#ADER #Law #BDAR

image

Nuotr.: unsplash