IRZ Netzwerk narys apie mūsų komandą
Paslaugos

Viešoji teisė

Advokatų kontoros ADER advokatai teikia operatyvias ir kokybiškas paslaugas viešosios teisės srityje, sukauptų žinių ir patirties dėka rūpinasi Klientų interesais viešajame sektoriuje, taip pat atlieka prevencinius veiksmus, apsisaugojant nuo galimų konfliktinių situacijų viešojo administravimo srityje, o joms kilus, padeda spręsti problemas tiek viešojo administravimo institucijose, tiek teismuose.

Viešojo administravimo sfera

Teikiama profesionali teisinė pagalba administracinių paslaugų teikimo bei administracinio reglamentavimo sferoje. Kontoros Klientai gauna profesionalius juridinius patarimus licencijavimo, leidimų, verslo liudijimų gavimo bei visais iš to kylančiais klausimais, taip pat jų vardu rengiami administraciniai ir procesiniai dokumentai, vedamos derybos.

Tarnybiniai ginčai

Mūsų kontoros advokatai turi sukaupę turtingą profesinės patirties bagažą padedant asmenims, kurių atžvilgiu pradėti tarnybiniai patikrinimai, taip pat  formuojant Klientų poziciją nagrinėjamų ginčų kontekste bei atstovaujant jų interesams teismuose.

Finansų, mokesčių teisė

Savo Klientams mes siūlome konsultacijas mokesčių, mokesčių planavimo, muitų, jų optimizavimo klausimais, derybų su mokesčių administratoriumi paslaugas, atstovaujame Klientams ginčuose su mokesčių administravimo institucijomis bei teismuose. Atliekama dokumentų atitikties teisės aktų reikalavimams peržiūra.

Baudžiamoji teisė

Kontoros teisininkai gina savo Klientus baudžiamosiose bylose  visų instancijų teismuose, palaiko kaltinamąją poziciją privataus kaltinimo bylose, rengia skundus bei kitus procesinius dokumentus, reikalingus baudžiamajame procese, atstovauja ikiteisminio tyrimo institucijose. Pagrindinės veiklos sritys – nusikalstamos veikos nuosavybei, valstybės finansų sistemai, ekonominei santvarkai, asmens garbei ir orumui.

Administraciniai teisės pažeidimai

Klientai konsultuojami ir atstovaujami įvairaus pobūdžio administracinių teisės pažeidimų bylose tiek ikiteisminiuose, tiek teisminiuose nagrinėjimuose. Kontoros specialistai rengia procesinius dokumentus, teikia vykdomos veiklos vertinimą administracinių teisės normų aspektu.

Ginčų sprendimas

Kontoros Klientams siūloma teisininkų patirtis ir pasaulėžiūra, kaip svarbus įrankis, sprendžiant konfliktines situacijas,- netradicinio požiūrio modelis ir mediacijos procedūros, siekiant optimalių sprendimų.

Bažnytinė teisė

Kontoros teisininkai turi unikalios patirties sprendžiant ginčus, turinčius Bažnytinių teisinių santykių elementų,- tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje.