IRZ Netzwerk narys apie mūsų komandą
Paslaugos

Privatinė teisė

Mūsų kontoros advokatai derindami praktines ir teorines žinias bei domėdamiesi rinkos aktualijomis ir Klientų vykdomos veiklos ekonominiais aspektais, padeda Klientams  įgyvendinti jų tikslus. Pasižymime teisinių paslaugų tikslingumu ir našumu. Ypatingą dėmesį ir specialią patirtį skiriame teisines paslaugas teikiant transporto, statybos bei žemės ūkio sektoriaus bendrovėms.

Sutarčių teisė

Teikiamos visų rūšių sutarčių rengimo, derinimo, keitimo bei vertinimo paslaugos, vykdomas atstovavimas visuose instituciniuose bei teisiniuose ginčuose, derybose, kylančiose iš sutarčių rengimo bei taikymo tiek su Lietuvos, tiek su užsienio subjektais.

Nekilnojamo turto teisė

Kontoros Klientams padedame rengti nekilnojamo turto sandorius, atliekame tokių sandorių vertinimą, konsultavimą pirkimo- pardavimo,  nuomos, subnuomos, hipotekos teisiniais klausimais. Kontoros darbo sritis taip pat apima su nekilnojamuoju turtu susijusias mokestines konsultacijas, nekilnojamo turto teisinį patikrinimą, įsipareigojimų užtikrinimą (hipoteką, garantijas). Sprendžiami kiti su daiktinių teisių nustatymu susiję klausimai.

Darbo teisė

Atstovaujame Klientams ginčuose, kylančiuose iš darbo teisinių santykių, atstovaujame sprendžiant individualius ir kolektyvinius darbo ginčus, padedame Klientams vykdyti kolektyvinius ir individualius darbuotojų atleidimus, konsultuojame dėl darbo užmokesčio ir darbo laiko valdymo, drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo, užsienio valstybių piliečių įdarbinimo bei su užsienio valstybių piliečių teisiniu statusu susijusiais klausimais. Kontoros teisininkai atstovauja savo Klientams šalių derybų metu, taip pat valstybinėse institucijose bei teismuose.

Bendrovių teisė

Mūsų teisininkai konsultuoja įmonių ir kitų juridinių formų asmenų steigimo, registravimo, perregistravimo, pertvarkymo, reorganizavimo klausimais, įvertina pasirinktą bendrovių veiklos mechanizmą mokestiniu aspektu, rengia bendrovės organų veiklą reglamentuojančius dokumentus, konsultuoja ir atstovauja Klientams bendrovės vidaus bei išorės ginčuose, konsultuoja dėl akcininkų teisių bei vadovų teisinės atsakomybės. Klientų pageidavimu atliekamas juridinių asmenų veiklos teisinis auditas.

Paveldėjimo teisė

Kontoros specialistai konsultuoja Klientus palikimo priėmimo, atsisakymo, testamento (bendro sutuoktinių testamento, testamentinės išskirtinės) sudarymo klausimais. Atstovaujame ginčuose, kylančiuose iš paveldėjimo teisinių santykių visose teisminėse institucijose.

Žiniasklaidos teisė

Kontoros specialistai teikia asmens garbės ir orumo bei kitų asmens neturtinių teisių gynimo paslaugas, atlieka žiniasklaidos pranešimų, straipsnių įvertinimą žurnalistų ir leidėjų etikos kontekste, atlieka viešų asmenų pranešimų teisinį vertinimą bei gina jų teises ir interesus žiniasklaidos sferoje.