IRZ Netzwerk narys apie mūsų komandą
Paslaugos

Viešoji teisė

Advokatų kontoros ADER advokatai teikia operatyvias ir kokybiškas paslaugas viešosios teisės srityje, sukauptų žinių ir patirties dėka rūpinasi Klientų interesais viešajame sektoriuje, taip pat atlieka prevencinius veiksmus, apsisaugojant nuo galimų konfliktinių situacijų viešojo administravimo srityje, o joms kilus, padeda spręsti problemas tiek viešojo administravimo institucijose, tiek teismuose.

daugiau

Privatinė teisė

Mūsų kontoros advokatai derindami praktines ir teorines žinias bei domėdamiesi rinkos aktualijomis ir Klientų vykdomos veiklos ekonominiais aspektais, padeda Klientams įgyvendinti jų tikslus. Pasižymime teisinių paslaugų tikslingumu ir našumu. Ypatingą dėmesį ir specialią patirtį skiriame teisines paslaugas teikiant transporto, statybos bei žemės ūkio sektoriaus bendrovėms.

daugiau

Turizmo teisė

Esame viena iš nedaugelio advokatų kontorų, kuri daugiau kaip 10 metų specializuojasi turizmo teisėje. Kontoros advokatai aktyviai dalyvauja turizmo santykių teisėkūroje, mokymuose, rengia straipsnius ir pranešimus. Per šį laikotarpį įgijome unikalių žinių bei patirties, reikalingos įgyvendinant tiek turistų, tiek turizmo paslaugų teikėjų interesus.

daugiau