Akvilė Grikienytė – Murašova

Advokatė

Tel.: +370 5 2700003; +370 6 5969593
El. paštas: a.grikienyte@ader.lt

Akvilė Grikienytė – Murašova turi vertingos patirties teikiant teisines paslaugas klientams, tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, privatinės, tame tarpe turizmo, darbo ir administracinės teisės srityse.

Per keletą pastarųjų teisinės praktikos metų ji atstovavo klientams civiliniuose teisminiuose ginčuose, kylančiuose verslo teisės, draudimo teisės, bankroto teisės, paveldėjimo teisės srityse, darbo teisinių santykių teisminiuose ginčuose bei ruošė šios srityse aktualius teisinius ir procesinius dokumentus, sutartis, atliko jų teisinę analizę/reviziją.

Darbas turizmo teisės srityje apima turizmo paslaugas teikiančių įmonių aptarnavimą – sutarčių,  teisinių  ir procesinių dokumentų rengimą, atstovavimą valstybės institucijose ir bendrosios kompetencijos teismuose, konsultacijų turizmo teisės taikymo srityje teikimą.

Advokatė taip pat atstovauja klientus administraciniuose teisminiuose ginčuose dėl teritorijų planavimo, statybos teisinių santykių.

Profesinė veikla:

Pranešimai/publikacijos:

Išsilavinimas/stažuotės:

Kalbos: lietuvių, anglų, rusų, vokiečių