IRZ Netzwerk narys apie mūsų komandą

Advokatas Edmundas Rusinas įtrauktas į direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę darbo grupę

LR ūkio ministro 2016-02-05 dienos įsakymu Nr. 4-101 advokatas Edmundas Rusinas įtrauktas į 2015-11-25 dienos Europos parlamento ir tarybos direktyvos (ES) 2015/2032 Dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių perkėlimo į nacionalinę teisę darbo grupę.

Naujoji kelionių direktyvą naujai reglamentuoja daugelį turizmo paslaugų vykdymo aspektų, papildomai sustiprindama tiek vartotojų teisių, tiek turizmo paslaugų teikėjų apsaugą. Visos valstybės narės ne vėliau kaip iki 2018-01-01 dienos privalo priimti ir paskelbti įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Įstatymai ir kiti teisės aktai turi būti pradėti taikyti nuo 2018-07-01 dienos.